UREDITEV MEJE

Ureditev meje je ena najpomembnejših geodetskih storitev. Je lahko samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova,…).

 

PREBERI VEČ

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

 

PREBERI VEČ

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt novega stanja zemljišča pa je obvezna priloga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 

PREBERI VEČ

GEODETSKE STORITVE

V podjetju Geosvet Vam na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovno svetujemo in opravimo sledeče storitve:

 

Cene geodetskih storitev se obračunajo v skladu s Priporočilom cenika geodetskih storitev, ki ga je 16.4.2009 potrdil Upravni odbor IZS.

 

CENIK

 

MAJA MACEDONI

051-633-416

 

MARIJA ZAJC

041/784-292

 

TILKA MARINČIČ

041/683-832

 

 

 

geodetski načrt

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo lokacijskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Geodetski načrt je prikaz fizičnih struktur in pojavov na zemeljskem površju v pomanjšanem merilu po kartografskih pravilih.

Podrobna vsebina, izdelava in uporaba geodetskega načrta je opredeljena v Pravilniku o geodetskem načrtu.

Geodetski načrt je:

GEODETSKI NAČRT = GRAFIČNI PRIKAZ + CERTIFIKAT

Za grafični prikaz vsebine geodetskega načrta se uporabljajo topografski znaki, določeni v Topografskem ključu.

Geodetski načrt mora biti izdelan:
• za območje, ki sega 25 m od robov predvidenega oz. obstoječega objekta
• ali za območje, ki omogoča umestitev linijskega objekta v prostor.

Geodetski načrt vsebuje podatke o:
• reliefu, vodah, rastlinstvu, rabi zemljišč,
• stavbah, gradbenih inženirskih objektih (komunalnih vodih,...),
• zemljepisnih imenih,
• geodetskih točkah,
• zemljiških parcelah (mejah zemljiških parcel, št. parcel, meja vrste rabe),
• administrativnih mejah in
• drugih fizičnih strukturah in pojavih.

V geodetskem načrtu je lahko v prikazana še dodatna vsebina, dogovorjena z naročnikom (višine slemen hiš, nakloni streh,...).

 

 

 

 

 


 

 


Izdelala: Geosvet d.o.o., Maja Macedoni, november 2009 Vse previce pridržane.