UREDITEV MEJE

Ureditev meje je ena najpomembnejših geodetskih storitev. Je lahko samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova,…).

 

 

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

 

 

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt novega stanja zemljišča pa je obvezna priloga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 

 

GEODETSKE STORITVE

V podjetju Geosvet Vam na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovno svetujemo in opravimo sledeče storitve:

 

Cene geodetskih storitev se obračunajo v skladu s Priporočilom cenika geodetskih storitev, ki ga je 16.4.2009 potrdil Upravni odbor IZS.

 

CENIK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ZAPOSLENI

GEOSVET d.o.o.

Maja MACEDONI
- univ. dipl. inž. geod., direktorica
- sodna izvedenka za geodezijo - urejanje lastniških mej, geodetske evidence
- odgovorna geodetinja IZS Geo0347
- številka geodetske izkaznice: 109058
- maja@geosvet.si
- GSM: 051/633-416

Marija ZAJC
- dipl. inž. geod., direktorica,
- številka geodetske izkaznice: 17565
- odgovorna geodetinja IZS Geo 0056
- marija.zajc@geosvet.si
- GSM: 041/784-292

Tilka MARINČIČ
- številka geodetske izkaznice: 18053
- tilka@geosvet.si
- GSM: 041/683-832

PODATKI O PODJETJU

GEOSVET d.o.o.
Taborska cesta 4
, 1290 Grosuplje
1. nadstropje Adamič centra

Dolgi naziv:
Geosvet podjetje za geodetske meritve, svetovanje in izvedenstvo, d.o.o.

Kratki naziv: Geosvet d.o.o.

Identifikacijska številka: SI55315186

Matična številka: 5557275000

Poslovni račun: 02022-0013292840
Nova LB Ljubljana


Izdelala: Geosvet d.o.o., Maja Macedoni, november 2009 Vse previce pridržane.