UREDITEV MEJE

Ureditev meje je ena najpomembnejših geodetskih storitev. Je lahko samostojen postopek, lahko pa je le izhodiščni – predhodni postopek za ostale postopke (parcelacija, izravnava, obnova,…).

 

PREBERI VEČ

PARCELACIJA

Parcelacija je združitev parcel in delitev parcel. Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje. Delitev parcel je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

 

PREBERI VEČ

GEODETSKI NAČRT

Geodetski načrt je ena od osnovnih podlog za izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Geodetski načrt novega stanja zemljišča pa je obvezna priloga pri pridobitvi uporabnega dovoljenja.

 

PREBERI VEČ

GEODETSKE STORITVE

V podjetju Geosvet Vam na podlagi dolgoletnih izkušenj strokovno svetujemo in opravimo sledeče storitve:

 

Cene geodetskih storitev se obračunajo v skladu s Priporočilom cenika geodetskih storitev, ki ga je 16.4.2009 potrdil Upravni odbor IZS.

 

CENIK

 

MAJA MACEDONI

051-633-416

 

 

SODNO IZVEDENSTVO GEODETSKE STROKE

Evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave je dolžno predlagati sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o zadevi ali pred katerim je bila sklenjena sodna poravnava.

Predlog lahko da tudi katerakoli od strank, ki je sodelovala v sodnem postopku. V primeru, če so stranke sodnega postopka solastniki ali skupni lastniki, lahko predlaga evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali sodne poravnave katerikoli solastnik ali skupni lastnik.

Pravnomočni sodni odločbi ali sodni poravnavi mora biti priložen elaborat za evidentiranje sprememb v zemljiškem katastru ali katastru stavb, ki ga med sodnim postopkom izdela sodni izvedenec geodetske stroke.

 


 

 

 


Izdelala: Geosvet d.o.o., Maja Macedoni, november 2009 Vse previce pridržane.